Kontakt

Publikfrågor:

Kontakt till programarrangörer:

Producent Nina Edgren-Henrichson

nina.edgren-henrichson@sls.fi

Medieförfrågningar:

Kommunikationschef Marika Mäklin

marika.maklin@sls.fi

Arrangörer:

Planeringsgruppen för karnevalen består av följande medlemmar:

Kristian Blomqvist, prefekt, teknik och sjöfart, Yrkeshögskolan Novia

John Dahlbacka, forskningsledare, Yrkeshögskolan Novia

Nina Edgren-Henrichson, producent, Svenska litteratursällskapet i Finland

Lisbeth Fagerström, rektor, professor i vårdvetenskap, Åbo Akademi i Vasa

Sören Kock, prorektor, professor i företagsledning och organisation, Hanken Svenska Handelshögskolan

Minna Kullas, näringslivskoordinator, Hanken Svenska Handelshögskolan

Christer Kuvaja, forskningschef, Svenska litteratursällskapet i Finland

Heidi Kuusniemi, direktör, Digital Economy, Vasa universitet,

Pirjo Laaksonen, dekanus, Vasa universitet

Mats Lindfelt, direktör för forskning och utbildning, Åbo Akademi

Elina Martin, direktör, affärsekonomi och social- och hälsovårdsbranschen, Vaasan ammattikorkeakoulu

Marcus Norrgård, professor i juridik, Helsingfors universitet,

Jorma Tuominen, direktör, teknik, Vaasan ammattikorkeakoulu