Kontakt

Publikfrågor:

Kontakt till programarrangörer:

Producent Nina Edgren-Henrichson

nina.edgren-henrichson@sls.fi

Medieförfrågningar:

Kommunikationschef Marika Mäklin

marika.maklin@sls.fi

Arrangörer:

Karnevalen stöds av:

Svenska kulturfonden, Svensk-Österbottniska Samfundet, Aktiastiftelsen i Vasa, Högskolestiftelsen i Österbotten och Gustaf Svanljungs stiftelse.

Planeringsgruppen för karnevalen:

Charlotta Acquah, forskningskoordinator, Åbo Akademi

Nina Edgren-Henrichson, producent, Svenska litteratursällskapet i Finland

Lisbeth Fagerström, rektor, professor i vårdvetenskap, Åbo Akademi i Vasa

Sören Kock, prorektor, professor i företagsledning och organisation, Hanken Svenska Handelshögskolan
Merja Koskela, professor i tillämpad lingvistik, Vasa universitet

Minna Kullas, näringslivskoordinator, Hanken Svenska Handelshögskolan

Christer Kuvaja, forskningschef, Svenska litteratursällskapet i Finland

Heidi Kuusniemi, direktör, Digital Economy, Vasa universitet

Johanna Liinamaa, forskningschef, Yrkeshögskolan Novia

Mats Lindfelt, direktör för forskning och utbildning, Åbo Akademi

Sirpa Loukiainen-Nygård, senior RDI-specialist, Vaasan ammattikorkeakoulu

Otto Långvik, forskningskoordinator, Yrkeshögskolan Novia

Erika Måtts, samordnare, Helsingfors universitet/Juridiska fakulteten

Marcus Norrgård, professor i juridik, Helsingfors universitet