Presentation

Från Bollywood till Europa – filmproduktioner som ger regioner ett lyft

Filmproduktion kan vara ett verktyg för att inspirera, skapa identitet och lyfta områden. Hur kan filmproduktioner i allmänhet, och indiska produktioner i synnerhet, användas för att främja regional utveckling i ett europeiskt sammanhang?

 

Watch the programme on Youtube.

#film #bollywood #regionalutveckling

Reserach Leader Therese Sunngren-Granlund (Novia University of Applied Sciences), Project Leader Malin Winberg (Novia University of Applied Sciences)

17.11.23 at 13.00