Presentation

Från Bollywood till Europa – filmproduktioner som ger regioner ett lyft

Filmproduktion kan vara ett verktyg för att inspirera, skapa identitet och lyfta områden. Hur kan filmproduktioner i allmänhet, och indiska produktioner i synnerhet, användas för att främja regional utveckling i ett europeiskt sammanhang?

 

Se programmet på Youtube.

#film #bollywood #regionalutveckling

Forskningsledare Therese Sunngren-Granlund (Yrkeshögskolan Novia), projektledare Malin Winberg (Yrkeshögskolan Novia)

17.11.23 kl. 13.00