Discussion

Hur väl hörs barnets röst?

Nätverket ”Barnets röst” består av deltagare från olika lärosäten över språkgränser. Det är ett interprofessionellt samarbete som berör barnets rättighet att göra sin röst hörd i olika sammanhang. Målet är att involvera såväl lärare som forskare och studerande från olika högskolor i gemensamma projekt för att skapa förståelse för olika arbetsmetoder och perspektiv samt finna synergier.

 

Listen to the podcast

#barnetsrättigheter #tvärvetenskap #interprofessionelltsamarbete

Projekt Researcher Ann Backman (Novia University of Applied Sciences), University Teacher Marina Bergman-Pyykkönen (Swedish School of Social Sciences), Lecturer Carita Blomström (Novia University of Applied Sciences), PhD Maj-Helen Nyback (Novia University of Applied Sciences), Lecturer Hannele Tolonen (University of Helsinki)

18.11.23 at 12.30