Diskussion

Hur väl hörs barnets röst?

Nätverket ”Barnets röst” består av deltagare från olika lärosäten över språkgränser. Det är ett interprofessionellt samarbete som berör barnets rättighet att göra sin röst hörd i olika sammanhang. Målet är att involvera såväl lärare som forskare och studerande från olika högskolor i gemensamma projekt för att skapa förståelse för olika arbetsmetoder och perspektiv samt finna synergier.

 

Lyssna på podcasten

 

 

#barnetsrättigheter #tvärvetenskap #interprofessionelltsamarbete

Projektforskare Ann Backman (Yrkeshögskolan Novia), universitetslärare Marina Bergman-Pyykkönen (Svenska social- och kommunalhögskolan), lektor Carita Blomström (Yrkeshögskolan Novia), doktor i hälsovetenskap Maj-Helen Nyback (Yrkeshögskolan Novia), universitetslektor Hannele Tolonen (Helsingfors universitet)

18.11.23 kl. 12.30