Discussion

Mångkunniga människor genom slöjd

Läroämnet slöjd har ett omfattande och spännande innehåll med möjligheter till mångsidigt lärande. Då ämnet tillåts spänna över flera läroämnen eller idkas som fritidsaktivitet kan slöjden bidra till att utveckla kompetenser för livet. Här presenteras en modell för hur man kan analysera ett läroämnes karaktär och hur man kan få in slöjd som komplement även i andra ämnen i grundskolan.

 

Watch the programme on Youtube.

#slöjd #kompetens #elever

Lecturer Juha Hartvik (Åbo Akademi University), Professor Mia Porko-Hudd (Åbo Akademi University)

17.11.23 at 10.30