Keskustelu

Mångkunniga människor genom slöjd

Läroämnet slöjd har ett omfattande och spännande innehåll med möjligheter till mångsidigt lärande. Då ämnet tillåts spänna över flera läroämnen eller idkas som fritidsaktivitet kan slöjden bidra till att utveckla kompetenser för livet. Här presenteras en modell för hur man kan analysera ett läroämnes karaktär och hur man kan få in slöjd som komplement även i andra ämnen i grundskolan.

 

Katso ohjelma Youtubesta.

#slöjd #kompetens #elever

Yliopistonlehtori Juha Hartvik (Åbo Akademi), professori Mia Porko-Hudd (Åbo Akademi)

17.11.23 klo 10.30