Discussion

Så får vi användning för avhandlingar i pedagogik

Hur kan en lärare använda sin magisteravhandling i yrket och dessutom locka andra att ta del av den? Inom projektet Popularisering av magisteravhandling omvandlar lärarstuderande sina vetenskapliga avhandlingar till en videopitch och ett didaktiskt material. På det här sättet vill studerande nå ut med sin nya kunskap till lärare och utbildningssektorn.

 

Watch the programme on Youtube.

#pedagogik #avhandling #lärarstuderande

Senior Lecturer Gunilla Eklund (Åbo Akademi University), PhD Student John Henriksson (Åbo Akademi University), University Teacher Maria Svens (Åbo Akademi University), MPed Johannes Juselius

17.11.23 at 10.30