Samtal

Så får vi användning för avhandlingar i pedagogik

Hur kan en lärare använda sin magisteravhandling i yrket och dessutom locka andra att ta del av den? Inom projektet Popularisering av magisteravhandling omvandlar lärarstuderande sina vetenskapliga avhandlingar till en videopitch och ett didaktiskt material. På det här sättet vill studerande nå ut med sin nya kunskap till lärare och utbildningssektorn.

 

Se programmet på Youtube.

 

 

#pedagogik #avhandling #lärarstuderande

Äldre universitetslektor Gunilla Eklund (Åbo Akademi), doktorand John Henriksson (Åbo Akademi), universitetslärare Maria Svens (Åbo Akademi), ped.mag. Johannes Juselius

17.11.23 kl. 10.30