Conversation

Vad hände med matteintresset?

Barns och ungas intresse för matematiska ämnen är viktigt för samhällsutvecklingen. Alltför få söker sig till fortsatta studier i matematik, fysik och kemi. Forskare och lärare vid Åbo Akademi diskuterar vad det är som ligger bakom den här oroande utvecklingen.

 

Watch the programme on Youtube.

#naturvetenskaper #matematik #utbildning

Docent Mats Braskén (Åbo Akademi university), Lecturer Kim-Erik Berts (Åbo Akademi University), University Teacher Ann-Sofi Härmälä-Braskén (Åbo Akademi University), University Teacher Aida Ohtonen (Åbo Akademi University), Docent Ann-Sofi Röj-Lindberg (Åbo Akademi University)

18.11.23 at 12.00