Samtal

Vad hände med matteintresset?

Barns och ungas intresse för matematiska ämnen är viktigt för samhällsutvecklingen. Alltför få söker sig till fortsatta studier i matematik, fysik och kemi. Forskare och lärare vid Åbo Akademi diskuterar vad det är som ligger bakom den här oroande utvecklingen.

 

Se programmet på Youtube.

#naturvetenskaper #matematik #utbildning

Docent Mats Braskén (Åbo Akademi), universitetslektor Kim-Erik Berts (Åbo Akademi), universitetslärare Ann-Sofi Härmälä-Braskén (Åbo Akademi), universitetslärare Aida Ohtonen (Åbo Akademi), docent Ann-Sofi Röj-Lindberg (Åbo Akademi)

18.11.23 kl. 12.00