Esitelmä

Buffetruokailun hävikki haltuun

Miten buffetruokailun hävikkiä voisi vähentää? NextGen -hankkeessa etsitään ratkaisuja ruokahävikinvähentämiseen kehittämällä räätälöity, digitaalinen ennustemalli ruokahävikin
hallintaan. Lisäksi kehitetään käyttäytymisen muutosta edistäviä toimintamalleja ja menetelmiä ruokahävikin vähentämiseksi yhdessä henkilökunnan ja asiakkaiden kanssa.

 

Katso ohjelma Youtubesta.

#ruoka #ruokahävikki #kestävyys

KTT Lotta Alhonnoro (Vaasan yliopisto)

18.11.23 klo 13.20