Presentation

Buffetruokailun hävikki haltuun

Miten buffetruokailun hävikkiä voisi vähentää? NextGen -hankkeessa etsitään ratkaisuja ruokahävikinvähentämiseen kehittämällä räätälöity, digitaalinen ennustemalli ruokahävikin
hallintaan. Lisäksi kehitetään käyttäytymisen muutosta edistäviä toimintamalleja ja menetelmiä ruokahävikin vähentämiseksi yhdessä henkilökunnan ja asiakkaiden kanssa.

 

Se programmet på Youtube.

#ruoka #ruokahävikki #kestävyys

Ekon.dr Lotta Alhonnoro (Vasa universitet)

18.11.23 kl. 13.20