Keynote

Hur mår politiken egentligen?

Statsvetarna Åsa von Schoultz och Kim Strandberg tar pulsen på det politiska läget i republiken Finland. Vilka värderingar reflekteras i den politik som förs i dag och hur förhåller sig politiken till de rådande värderingarna i samhället? Hur ska vi tolka de budskap som politikerna för fram? Samtalet leds av journalisten Anna Sourander.

 

Kuuntele podcastia

#statskunskap #politik #värderingar #politiskkommunikation

Professori Åsa von Schoultz (Helsingin yliopisto), professori Kim Strandberg (Åbo Akademi)

17.11.23 klo 11.00