Keynote

Hur mår politiken egentligen?

Statsvetarna Åsa von Schoultz och Kim Strandberg tar pulsen på det politiska läget i republiken Finland. Vilka värderingar reflekteras i den politik som förs i dag och hur förhåller sig politiken till de rådande värderingarna i samhället? Hur ska vi tolka de budskap som politikerna för fram? Samtalet leds av journalisten Anna Sourander.

 

Lyssna på podcasten

 

 

#statskunskap #politik #värderingar #politiskkommunikation

Professor Åsa von Schoultz (Helsingfors universitet), professor Kim Strandberg (Åbo Akademi)

17.11.23 kl. 11.00