Adresser och trafikinformation

Programscener

Köpcentrum Rewell
Övre torget 2


Vasa stadsbibliotek
Biblioteksgatan 13

Akademiska Bokhandeln Gros
Vasaesplanaden 18

 

Kollektivt

Se linjekartor och tidtabeller på Vasa stads webbplats.

 

Med taxi eller egen bil

Taxi Vasa trafikerar från stadshuset (Hovrättsesplanaden 8) samt utanför posthuset (Hovrättsesplanaden 23). Mer information på Taxi Vasas webbplats.

Om du kommer med bil kan du t.ex. parkera i torgparkeringen som är nära alla programscener. Utanför Vasa stadsbibliotek finns parkeringsplatser med tidsbegränsning.