En karneval för alla - Vetenskapskarnevalen
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 
 
		
		


		

En karneval för alla

Vetenskapskarnevalen i Vasa är ett populärvetenskapligt, flerspråkigt evenemang för alla. Under den 19 och 20 november bjuder vi på sammanlagt 45 timmar av diskussioner, föredrag och presentationer.

 

Programmet är uppbyggt kring sju olika teman. De flesta scenprogrammen är 30 minuter; tiden för dem som är längre finns angiven i programtexten.

 

Missa inte heller Science Slam 20.11 kl. 13–15, där vetenskapsproffs tävlar i att presentera sin forskning så snabbt och underhållande som möjligt!