Program

 • Invigning

  Forskningschef Christer Kuvaja (Svenska litteratursällskapet i Finland), rektor/vd Örjan Andersson (Yrkeshögskolan Novia), bildningsdirektör Christina Knookala (Vasa stad), komiker och författare Alfred Backa
  Vetenskapskarnevalen i Vasa
  Köpcentrum Rewell
  fredag 17.11 kl. 10.00
 • Samtal

  Äldre universitetslektor Gunilla Eklund (Åbo Akademi), doktorand John Henriksson (Åbo Akademi), universitetslärare Maria Svens (Åbo Akademi), ped.mag. Johannes Juselius
  Åbo Akademi
  Ritz kulturscen
  fredag 17.11 kl. 10.30
 • Diskussion

  Universitetslektor Juha Hartvik (Åbo Akademi), professor Mia Porko-Hudd (Åbo Akademi)
  Åbo Akademi
  Köpcentrum Rewell
  fredag 17.11 kl. 10.30
 • Samtal

  Projektledare Lena Storbacka-Järvinen (Yrkeshögskolan Novia), lektor Susanne Davidsson (Yrkeshögskolan Novia)
  Yrkeshögskolan Novia
  Restaurang Loftet
  fredag 17.11 kl. 10.30
 • Diskussion

  Professor Mia Porko-Hudd (Åbo Akademi), universitetslektor Stefan Myrskog (Åbo Akademi), universitetslektor Eva Staffans (Åbo Akademi), universitetslärare Lilly Swanljung (Åbo Akademi)
  Åbo Akademi
  Köpcentrum Rewell
  fredag 17.11 kl. 11.00
 • Keynote

  Professor Åsa von Schoultz (Helsingfors universitet), professor Kim Strandberg (Åbo Akademi)
  Vetenskapskarnevalen i Vasa
  Restaurang Loftet
  fredag 17.11 kl. 11.00
 • Föreläsning

  Forskningsdoktor Jaana Rahko (Vasa universitet)
  Vasa universitet
  Ritz kulturscen
  fredag 17.11 kl. 11.00
 • Presentation

  Biträdande professor Marika Salo-Lahti (Vasa universitet), biträdande professor Mikko Ranta (Vasa universitet)
  Vasa universitet
  Ritz kulturscen
  fredag 17.11 kl. 11.20
 • Diskussion

  Äldre universitetslektor Fredrica Nyqvist (Åbo Akademi), doktorand Emilia Häkkinen (Åbo Akademi), pensionerad rektor Alice Lillas (Svenska pensionärsförbundet, region Österbotten r.f.)
  Åbo Akademi
  Restaurang Loftet
  fredag 17.11 kl. 11.30
 • Diskussion

  Projektledare Martta Ylilauri (Vasa universitet), äldre lektor Karina Björninen (Vasa yrkeshögskola), ansvarig handledare Anna-Lena Starck (Mielle ry)
  Vasa universitet
  Köpcentrum Rewell
  fredag 17.11 kl. 11.30
 • Presentation

  Doktorand Hilda Forss (Helsingfors universitet, Svenska litteratursällskapet i Finland)
  Svenska litteratursällskapet i Finland
  Ritz kulturscen
  fredag 17.11 kl. 11.40
 • Diskussion

  Professor Jan Saarela (Åbo Akademi), Prorektor Reko Leino (Åbo Akademi), Professor Kim Strandberg (Åbo Akademi), Professor Ronald Österbacka (Åbo Akademi)
  Åbo Akademi
  Ritz kulturscen
  fredag 17.11 kl. 12.00
 • Samtal

  Projektledare Sören Mattbäck (Yrkeshögskolan Novia), projektledare Johan Westö (Yrkeshögskolan Novia)
  Yrkeshögskolan Novia
  Köpcentrum Rewell
  fredag 17.11 kl. 12.00
 • Intervju

  Professor Liisa Mäkelä (Vasa universitet)
  Vasa universitet
  Restaurang Loftet
  fredag 17.11 kl. 12.00
 • Panelsamtal

  Maria Ehrnström-Fuentes (Svenska handelshögskolan), Jörgen Andersson (Savory Institute Nordic Hub), Tero Mustonen (föreningen Lumimuutos Osuuskunta), Pella Thiel (Naturens rättigheter i Sverige)
  Svenska handelshögskolan
  Köpcentrum Rewell
  fredag 17.11 kl. 12.30
 • Samtal

  Projektledare Tanja-Maria Davidov (Vasa yrkeshögskola), projektledare Kenneth Nordell (Yrkeshögskolan Novia)
  Vasa yrkeshögskola & Yrkeshögskolan Novia
  Restaurang Loftet
  fredag 17.11 kl. 12.30
 • Q&A

  Överlärare Ossi Koskinen (Vasa yrkeshögskola), lektor Jukka Hautala (Vasa yrkeshögskola), projektansvarig Karita Luokkanen-Rabetino (Vasa universitet), professor Hannu Laaksonen (Vasa universitet), lektor Asseri Laitinen (Vasa yrkeshögskola)
  Vasa yrkeshögskola & Vasa universitet
  Restaurang Loftet
  fredag 17.11 kl. 13.00
 • Presentation

  Universitetslektor Heidi Höglund (Åbo Akademi), doktorand Katrina Åkerholm (Åbo Akademi)
  Åbo Akademi
  Ritz kulturscen
  fredag 17.11 kl. 13.00
 • Presentation

  Forskningsledare Therese Sunngren-Granlund (Yrkeshögskolan Novia), projektledare Malin Winberg (Yrkeshögskolan Novia)
  Yrkeshögskolan Novia
  Köpcentrum Rewell
  fredag 17.11 kl. 13.00
 • Prisutdelning

  Åbo Akademi
  Köpcentrum Rewell
  fredag 17.11 kl. 13.30
 • Samtal

  Doktorand Carina Frondén (Helsingfors universitet, Svenska litteratursällskapet i Finland), professor Camilla Lindholm (Tammerfors universitet)
  Svenska litteratursällskapet i Finland
  Ritz kulturscen
  fredag 17.11 kl. 13.30
 • Samtal

  Professor Annukka Jokipii (Vasa universitet), journalist Nadia Paavola (MediaNadia)
  Vasa universitet
  Restaurang Loftet
  fredag 17.11 kl. 13.30
 • Föredrag

  FD Anna Sundelin (Åbo Akademi)
  Åbo Akademi
  Restaurang Loftet
  fredag 17.11 kl. 14.00
 • Presentation

  Projektledare Johan Westö (Yrkeshögskolan Novia)
  Yrkeshögskolan Novia
  Köpcentrum Rewell
  fredag 17.11 kl. 14.00
 • Keynote

  Universitetslektor Ilmari Käihkö (Försvarshögskolan, Stockholm)
  Vetenskapskarnevalen i Vasa
  Ritz kulturscen
  fredag 17.11 kl. 14.00
 • Föredrag

  Doktorand Anton Ylikallio (Helsingfors universitet)
  Helsingfors universitet
  Restaurang Loftet
  fredag 17.11 kl. 14.20
 • Presentation

  Lektor Dennis Biström (Arcada, Åbo Akademi)
  Arcada
  Köpcentrum Rewell
  fredag 17.11 kl. 14.20
 • Intervju

  Professor Hannu Salmi (Åbo universitet)
  Svenska litteratursällskapet i Finland
  Ritz kulturscen
  fredag 17.11 kl. 14.30
 • Presentation

  Äldre universitetslektor Andreas Lundell (Åbo Akademi)
  Åbo Akademi
  Köpcentrum Rewell
  fredag 17.11 kl. 14.40
 • Diskussion

  Projektledare Azra Arnautovic (Yrkeshögskolan Novia), FUI-expert Mona Groop-Sjöholm (Yrkeshögskolan Centria)
  Yrkeshögskolan Novia
  Restaurang Loftet
  fredag 17.11 kl. 14.40
 • Presentation

  Universitetslektor Tiina Paloniitty (Helsingfors universitet)
  Helsingfors universitet
  Ritz kulturscen
  fredag 17.11 kl. 15.00
 • Keynote

  Professor Alf Rehn (Syddansk Universitet, Odense)
  Vetenskapskarnevalen i Vasa
  Köpcentrum Rewell
  fredag 17.11 kl. 15.00
 • Diskussion

  Projektforskare Nanette Westergård (Yrkeshögskolan Novia), överlärare Susanne Jungerstam (Yrkeshögskolan Novia), lektor Cilla Salo (Yrkeshögskolan Novia)
  Yrkeshögskolan Novia
  Restaurang Loftet
  fredag 17.11 kl. 15.00
 • Presentation

  Doktorand Kaisa-Riitta Aho (Åbo universitet)
  Åbo universitet
  Ritz kulturscen
  fredag 17.11 kl. 15.20
 • Samtal

  Redaktionschef Maren Jonasson (Svenska litteratursällskapet i Finland), redaktör, FD Charlotte Cederbom (Svenska litteratursällskapet i Finland)
  Svenska litteratursällskapet i Finland
  Restaurang Loftet
  fredag 17.11 kl. 15.30
 • Föreläsning

  TD, specialforskare Katriina Sirviö (Vasa universitet), TD, universitetslektor Teemu Ovaska (Vasa universitet)
  Vasa universitet
  Köpcentrum Rewell
  fredag 17.11 kl. 15.30
 • Presentation

  Biträdande professor Carlos Diaz Ruiz (Svenska handelshögskolan)
  Svenska handelshögskolan
  Ritz kulturscen
  fredag 17.11 kl. 15.40
 • Presentation

  Doktorand Isla Varpula (Åbo Akademi)
  Åbo Akademi
  Köpcentrum Rewell
  fredag 17.11 kl. 16.00
 • Samtal

  Äldre forskare Henna Syrjälä (Vasa universitet), forskardoktor Eveliina Salmela (Vasa universitet)
  Vasa universitet
  Restaurang Loftet
  fredag 17.11 kl. 16.00
 • Föreläsning

  Biträdande professor Ahm Shamsuzzoha (Vasa universitet), projektkoordinator Camilla Wahlberg (Vasa universitet)
  Vasa universitet
  Ritz kulturscen
  fredag 17.11 kl. 16.00
 • Presentation

  Doktorand Evelina Wilson (Åbo Akademi)
  Åbo Akademi
  Köpcentrum Rewell
  fredag 17.11 kl. 16.20
 • Presentation

  Projektledare Shiva Sharma (Yrkeshögskolan Novia)
  Yrkeshögskolan Novia
  Ritz kulturscen
  fredag 17.11 kl. 16.20
 • Presentation

  Projektledare Ann-Sofie Silvennoinen (Åbo Akademi)
  Åbo Akademi
  Köpcentrum Rewell
  fredag 17.11 kl. 16.40
 • Intervju

  Doktorand Malin Stengård (Åbo Akademi, Svenska litteratursällskapet i Finland)
  Svenska litteratursällskapet i Finland
  Restaurang Loftet
  lördag 18.11 kl. 10.00
 • Diskussion

  Projektledare Sara Kåll-Fröjdö (Yrkeshögskolan Centria), FUI-sakkunnig Maria Hofman-Bergholm (Yrkeshögskolan Centria), projektforskare Nanette Westergård (Yrkeshögskolan Novia), projektforskare Anne Hietanen (Yrkeshögskolan Novia)
  Yrkeshögskolan Novia
  Köpcentrum Rewell
  lördag 18.11 kl. 10.00
 • Presentation

  Doktorand Tero Kivinen (Helsingfors universitet)
  Helsingfors universitet
  Ritz kulturscen
  lördag 18.11 kl. 10.10
 • Föredrag

  Äldre universitetslektor Claus Stolpe (Åbo Akademi)
  Åbo Akademi
  Restaurang Loftet
  lördag 18.11 kl. 10.20
 • Panelsamtal

  Professor Viveka Lyberg-Åhlander (Åbo Akademi), doktorand Nadja Bruun (Åbo Akademi), universitetslektor Leena Maria Heikkola (Åbo Akademi), universitetslektor Annette Nylund (Åbo Akademi), universitetslärare Sonja Tuxen Borlaug (Åbo Akademi)
  Åbo Akademi
  Köpcentrum Rewell
  lördag 18.11 kl. 10.30
 • Samtal

  Äldre forskare Silvia Gaiani (Helsingfors universitet), forskardoktor Paula Linna (Vasa universitet)
  Vasa universitet
  Ritz kulturscen
  lördag 18.11 kl. 10.30
 • Föredrag

  FD Andreas Granberg (Åbo Akademi)
  Åbo Akademi
  Restaurang Loftet
  lördag 18.11 kl. 10.40
 • Presentation

  Universitetslektor Johanna Nordmyr (Åbo Akademi), äldre universitetslektor Anna K. Forsman (Åbo Akademi), lektor Anna Widlund (Åbo Akademi)
  Åbo Akademi
  Köpcentrum Rewell
  lördag 18.11 kl. 11.00
 • Diskussion

  Äldre universitetslektor Klas Backholm (Åbo Akademi), doktorand Heini Ruohonen (Åbo Akademi), professor Kim Strandberg (Åbo Akademi)
  Åbo Akademi
  Restaurang Loftet
  lördag 18.11 kl. 11.00
 • Keynote

  Forskningsprofessor Harriet Finne-Soveri (Institutet för hälsa och välfärd)
  Vetenskapskarnevalen i Vasa
  Ritz kulturscen
  lördag 18.11 kl. 11.00
 • Poetisk föreläsning

  Docent Ann-Charlotte Palmgren (Åbo Akademi), författare, FD Mia Franck
  Svenska litteratursällskapet i Finland
  Ritz kulturscen
  lördag 18.11 kl. 11.30
 • Diskussion

  Forskningschef Christer Kuvaja (Svenska litteratursällskapet i Finland), professor emeritus Nils Erik Villstrand (Åbo Akademi)
  Svenska litteratursällskapet i Finland
  Restaurang Loftet
  lördag 18.11 kl. 11.30
 • Samtal

  Överlärare Riku Niemistö (Vasa yrkeshögskola), projektledare Ann Backman (Yrkeshögskolan Novia), projektchef Anna Håkans (Österbottens välfärdsområde), äldre lektor Sanna Saikkonen (Vasa yrkeshögskola)
  Vasa yrkeshögskola
  Köpcentrum Rewell
  lördag 18.11 kl. 11.30
 • Presentation

  Professor emeritus Jukka Kekkonen (Helsingfors universitet)
  Helsingfors universitet
  Köpcentrum Rewell
  lördag 18.11 kl. 12.00
 • Samtal

  Docent Mats Braskén (Åbo Akademi), universitetslektor Kim-Erik Berts (Åbo Akademi), universitetslärare Ann-Sofi Härmälä-Braskén (Åbo Akademi), universitetslärare Aida Ohtonen (Åbo Akademi), docent Ann-Sofi Röj-Lindberg (Åbo Akademi)
  Åbo Akademi
  Ritz kulturscen
  lördag 18.11 kl. 12.00
 • Samtal

  Äldre forskare Mona Enell-Nilsson (Vasa universitet), regionutvecklingsspecialist Johanna Dahl (Österbottens förbund), projektledare Tauno Kekäle (Merinova)
  Vasa universitet
  Restaurang Loftet
  lördag 18.11 kl. 12.00
 • Föredrag

  Professor Martin Hårdstedt (Umeå universitet)
  Svenska litteratursällskapet i Finland
  Köpcentrum Rewell
  lördag 18.11 kl. 12.30
 • Diskussion

  Projektforskare Ann Backman (Yrkeshögskolan Novia), universitetslärare Marina Bergman-Pyykkönen (Svenska social- och kommunalhögskolan), lektor Carita Blomström (Yrkeshögskolan Novia), doktor i hälsovetenskap Maj-Helen Nyback (Yrkeshögskolan Novia), universitetslektor Hannele Tolonen (Helsingfors universitet)
  Helsingfors universitet
  Restaurang Loftet
  lördag 18.11 kl. 12.30
 • Presentation

  Biträdande professor Rebekah Rousi (Vasa universitet)
  Vasa universitet
  Ritz kulturscen
  lördag 18.11 kl. 12.30
 • Samtal

  Projektledare Malin Winberg (Yrkeshögskolan Novia), projektledare Ida Britta Petrelius (Yrkeshögskolan Novia)
  Yrkeshögskolan Novia
  Ritz kulturscen
  lördag 18.11 kl. 12.50
 • Föredrag

  Universitetslektor Sanna Lillbroända-Annala (Åbo Akademi)
  Åbo Akademi
  Köpcentrum Rewell
  lördag 18.11 kl. 13.00
 • Keynote

  Professor emeritus Ebba Witt-Brattström (Helsingfors universitet)
  Vetenskapskarnevalen i Vasa
  Restaurang Loftet
  lördag 18.11 kl. 13.00
 • Föredrag

  Projektforskare Viveka Öling-Wärnå (Yrkeshögskolan Novia)
  Yrkeshögskolan Novia
  Ritz kulturscen
  lördag 18.11 kl. 13.10
 • Presentation

  Ekon.dr Lotta Alhonnoro (Vasa universitet)
  Vasa universitet
  Köpcentrum Rewell
  lördag 18.11 kl. 13.20
 • Samtal

  Docent Maria Lassén-Seger (Åbo Akademi), docent Mia Österlund (Åbo Akademi)
  Svenska litteratursällskapet i Finland
  Restaurang Loftet
  lördag 18.11 kl. 13.30
 • Presentation

  Biträdande professor Eva-Lena Lundgren-Henriksson (Svenska handelshögskolan), biträdande professor Man Yang (Svenska handelshögskolan)
  Svenska handelshögskolan
  Ritz kulturscen
  lördag 18.11 kl. 13.30
 • Föredrag

  Professor Heidi Kuusniemi (Vasa universitet)
  Vasa universitet
  Köpcentrum Rewell
  lördag 18.11 kl. 13.40
 • Samtal

  FD Charlotte Cederbom (Svenska litteratursällskapet i Finland), professor Nils Erik Villstrand (Åbo Akademi)
  Svenska litteratursällskapet i Finland
  Restaurang Loftet
  lördag 18.11 kl. 14.00
 • Keynote

  Enhetschef Hilppa Gregow (Meteorologiska institutet)
  Vetenskapskarnevalen i Vasa
  Köpcentrum Rewell
  lördag 18.11 kl. 14.00
 • Presentation

  Doktorand Pius Ewoh (Vasa universitet)
  Vasa universitet
  Ritz kulturscen
  lördag 18.11 kl. 14.00
 • Presentation

  Associate Professor Cataldo De Blasio (Åbo Akademi)
  Åbo Akademi
  Ritz kulturscen
  lördag 18.11 kl. 14.20
 • Presentation

  Docent Marina Lindell (Åbo Akademi), forskningsassistent Jesper Eklund (Åbo Akademi)
  Åbo Akademi
  Köpcentrum Rewell
  lördag 18.11 kl. 14.30
 • Samtal

  FD Anna-Stina Hägglund (Tammerfors universitet), FD Jyrki Nissi (Tammerfors universitet)
  Svenska litteratursällskapet i Finland
  Restaurang Loftet
  lördag 18.11 kl. 14.30
 • Science Slam

  Doktorand Frida Nyqvist (Svenska handelshögskolan), doktorand Adefunke Koyejo (Åbo universitet), universitetslektor Malin Andtfolk (Åbo Akademi), doktorand Sara Rosenberg (Åbo Akademi), doktorand Ruwang Han (Åbo Akademi), postdoc-forskare Julia Klein (Åbo Akademi), projektforskare Lauri Nyystilä (Vasa universitet), laboratorieingenjör Pauli Valkjärvi (Vasa universitet)
  Vetenskapskarnevalen i Vasa
  Köpcentrum Rewell
  lördag 18.11 kl. 15.00