Scener

Programmet äger rum på tre scener: köpcentrum Rewell, Ritz kulturscen och restaurang Loftet.