Info - Vetenskapskarnevalen
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 
 
		
		


		

Info

Vetenskapskarnevalen

Vetenskapskarnevalen i Vasa är ett populärvetenskapligt, flerspråkigt evenemang för alla. Under 19–20 november bjuder vi på sammanlagt 45 timmar av diskussioner, föredrag och presentationer.

 

Programmet är uppbyggt kring sju olika teman. De flesta scenprogrammen är 30 minuter; tiden för dem som är längre finns angiven i programtexten.

 

Missa inte heller Science Slam 20.11 kl. 13–15, där vetenskapsproffs tävlar i att presentera sin forskning så snabbt och underhållande som möjligt!

Hur deltar jag?

Vetenskapskarnevalen i Vasa är gratis och öppen för alla. Besök våra fyra scener när det passar dig eller följ livestreamen från scenerna Köpcentrum Rewell och Dramasalen. Du hittar programmet på sidan för Dramasalen och Köpcentrum Rewell

Så tar du dig till Vetenskapskarnevalen

Köpcentrum Rewell

Övretorget 2, 65100 Vasa

Vasa stadsbibliotek

Biblioteksgatan 13, 65100 Vasa

Akademiska Bokhandeln Gros

Biblioteksgatan 13, 65100 Vasa

Med taxi eller egen bil

Taxi Vasa trafikerar från stadshuset (Hovrättsesplanaden 8) samt utanför posthuset (Hovrättsesplanaden 23). Mer information på Taxi Vasas webbplats. Om du kommer med bil kan du t.ex. parkera i torgparkeringen som är nära alla programscener. Utanför Vasa stadsbibliotek finns parkeringsplatser med tidsbegränsning.

 

Kollektivt

Se linjekartor och tidtabeller på Vasa stads webbplats.

Teman

Det övergripande perspektivet för Vetenskapskarnevalen i Vasa är hållbarhet och Österbotten.

 

Demokrati och samhälle
Entreprenörskap och ledarskap
Hälsa och välmående
Kultur och kulturarv
Natur och hav
Skola och familj
Teknologi