Teman

Det övergripande perspektivet för Vetenskapskarnevalen i Vasa är Hållbarhet och Österbotten.

 

Klicka på ett tema för att läsa mer om scenprogrammen.

 

  •