Presentation

En hälsofrämjande skola: elevers välmående i fokus

Hur mår elever i Vasas och Korsholms svenskspråkiga grundskolor? Hur tycker de vuxna runt eleverna att man bäst kunde främja och stärka det arbete som berör elevernas välmående? Forskarna i projektet SAMSYN presenterar aktuella resultat kring elevers psykiska och skolrelaterade välbefinnande samt hur skolpersonal, elevhälsans representanter och föräldrar tillsammans kan stödja elevernas välmående.

 

Se programmet på Youtube.

#hälsovetenskaper #hälsofrämjandearbete #skola

Universitetslektor Johanna Nordmyr (Åbo Akademi), äldre universitetslektor Anna K. Forsman (Åbo Akademi), lektor Anna Widlund (Åbo Akademi)

18.11.23 kl. 11.00