Diskussion

Föreningsliv ur ungas synvinkel

Hur kan vi bli bättre på att presentera föreningsliv för unga? Våren 2022 utfördes en enkät där unga svarade på frågor om föreningsliv och kommunikation. Senare samma höst skapade fyra unga föreningsinfluerare innehåll på sociala medier om föreningar i Österbotten. Vad är det de unga efterlyser? Det får du höra i en diskussion mellan projektledare och föreningsinfluerare.

 

Lyssna på podcasten

#föreningsliv #kommunikation #unga

Projektledare Azra Arnautovic (Yrkeshögskolan Novia), FUI-expert Mona Groop-Sjöholm (Yrkeshögskolan Centria)

17.11.23 kl. 14.40