Presentation

Hur skapar vi ett trivsamt vårdhem?

Hur trivs de äldre på vårdhem, vilka faktorer påverkar upplevelsen? Forskningsresultat visar ett samband mellan trivsel, kvinnligt kön och socialt engagemang. En stor del av de boende lider av minnessjukdomar – hur kan vi beakta deras upplevelse av trivsel? Genom att uppmärksamma trivseln, särskilt bland dem som inte är socialt engagerade, kunde livskvaliteten på vårdhemmen förbättras.

 

Se programmet på Youtube.

#hälsovetenskaper #vårdhem #äldrestrivsel

Projektledare Ann-Sofie Silvennoinen (Åbo Akademi)

17.11.23 kl. 16.40