Presentation

Iglar, portvin och god diet – så undveks sjukdomar förr

Vad kunde man göra för att undvika kolera, hur försökte man bota lungsot och vilka rutiner ansågs hälsosamma på 1800-talet i Finland? Utifrån en stor mängd familjekorrespondens och några dagböcker går forskaren Evelina Wilson igenom högreståndspersoners syn på hälsa och sjukdom, vilka hälsorisker man lade fokus på hos män, kvinnor och barn och hur man försökte bota diverse sjukdomar när man väl drabbades av dem.

 

Se programmet på Youtube.

#historia #hälsa #kultur

Doktorand Evelina Wilson (Åbo Akademi)

17.11.23 kl. 16.20