Intervju

Kaupunki palaa!

Monen ihmisen elämä pirstoutui tuhoisissa kaupunkipaloissa 1800-luvun Suomessa. Palot jättivät jälkeensä paitsi aineellista tuhoa myös epätoivoa, surua ja syyllisyyden tunteita, mutta tuhon hetkellä myös auttamisen halu heräsi. Hannu Salmi puhuu vuoden 1827 Turun palon ihmiskohtaloista ja kertoo mitä ajan lehdistö kirjoitti Vaasan palosta 1852. Häntä haastattelee Wivan Nygård-Fagerudd.

#historia #kulttuurihistoria #kaupunkipalot

Professor Hannu Salmi (Åbo universitet)

17.11.23 kl. 14.30