Presentation

Kuuluvuuden tunne, kiusaaminen ja etninen syrjintä

Nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi on tärkeää kuulua kouluun. Tutkijat tutkivat, miten 900 Pohjanmaan oppilaan kokemuksia syrjinnästä ja kiusaamisesta vaikuttavat kouluun kuulumiseen. He mittasivat kiusaamisen sekä suoria että epäsuoria muotoja, ja kokemuksia koulukaveri- ja opettajasyrjinnästä. Tulokset osoittivat, että kiusatut ja syrjityt nuoret kokevat harvemmin kuuluvansa kouluun. Tutkimus korostaa syrjinnän vaikutusta kouluun kuulumiseen.

 

Se programmet på Youtube.

#bullying #wellbeing #socialpsychology

Doktorand Isla Varpula (Åbo Akademi)

17.11.23 kl. 16.00