Keynote

Par i författarskap: Martinsons och Tikkanens

I författaräktenskap lever kärleken farligt. Passionen för den älskade har ofta en baksida av litterär rivalitet som kan rubba maktbalansen. Kärlekskutter blandas med litterär dialog som kan bli stor litteratur. Det gäller såväl det svenska trettiotalets kulturpar Moa och Harry Martinson, som sjuttiotalets finlandssvenska kulturpar Märta och Henrik Tikkanen. Trots sina distinkta signaturer och stilistiska idiom utgör de i varsin historiska epok två remarkabla ”parförfattarskap”.

 

Lyssna på podcasten

#parförfattarskap #kärlek #litteratur

Professor emeritus Ebba Witt-Brattström (Helsingfors universitet)

18.11.23 kl. 13.00