Presentation

Samhällsklimatet i Svenskfinland – en lägeskoll

Stämningen och tonen i ett samhälle kallas samhällsklimat. Ett polariserat sådant innebär en ökad klyfta och spänning mellan olika grupper och åsikter. Blir avståndet för stort kan det leda till en ökad brist på förståelse och respekt, vilket kan bidra till konflikter. Hur ser samhällsklimatet ut i Svenskfinland idag? Finns det åsikter och värderingar som delar oss och vilka konsekvenser får det?

 

Se programmet på Youtube.

#statskunskap #svenskfinland #samhällsklimat

Docent Marina Lindell (Åbo Akademi), forskningsassistent Jesper Eklund (Åbo Akademi)

18.11.23 kl. 14.30