Diskussion

Språkgränser och tvåspråkighet i Österbotten på 1700- och 1800-talet

Hur skarp var språkgränsen mellan det svenska och det finska i Österbotten i slutet av 1700-talet och under den första hälften av 1800-talet? Och hur var det egentligen ställt med tvåspråkigheten? Historikerna Christer Kuvaja och Nils Erik Villstrand har djupdykt i språkfrågan och samtalar om vad arkiven berättar om språkförhållandena och språkkunskaperna i de österbottniska socknarna förr.

 

Lyssna på podcasten

#historia #språkgräns #Österbotten

Forskningschef Christer Kuvaja (Svenska litteratursällskapet i Finland), professor emeritus Nils Erik Villstrand (Åbo Akademi)

18.11.23 kl. 11.30