Panelsamtal

Vad sa du? Språkstimulans i skolan stöder barns välmående

Vilka effekter tror du man kunde se på barns språk och välmående när de fick sjunga dagligen i skolan tillsammans med musikläraren? Eller då lärare fick utbildning i språkstödjande metoder? Forskare diskuterar effekten av språkstimulans där talterapeuter och andra språkvetare arbetar tillsammans med läraren. Samarbetet är av stor vikt för att stötta såväl barn med försenad eller avvikande språkutveckling som den allt mer växande gruppen med annat modersmål än skolspråket.

 

Se programmet på Youtube.

 

 

#talterapi #pedagogik #språkutveckling

Professor Viveka Lyberg-Åhlander (Åbo Akademi), doktorand Nadja Bruun (Åbo Akademi), universitetslektor Leena Maria Heikkola (Åbo Akademi), universitetslektor Annette Nylund (Åbo Akademi), universitetslärare Sonja Tuxen Borlaug (Åbo Akademi)

18.11.23 kl. 10.30