Föredrag

Vem äger musik skapad av AI?

Lagstiftningen har inte förutsett möjligheten till AI-skapad konst och därför är det i nuläget oklart huruvida AI-skapade musikstycken bör skyddas och vem som i så fall ska äga dem. Den centrala frågan är vilka krav upphovsrätten ställer på förhållandet mellan upphovsman och verk: Vad måste man göra för att betraktas som upphovsman och kan en AI-kompositör uppfylla kraven?

 

Lyssna på podcasten

#upphovsrätt #artificiellintelligens #musik

Doktorand Anton Ylikallio (Helsingfors universitet)

17.11.23 kl. 14.20