Program

 • Invigning

  Forskningschef Christer Kuvaja (Svenska litteratursällskapet i Finland), rektor/vd Örjan Andersson (Yrkeshögskolan Novia), bildningsdirektör Christina Knookala (Vasa stad), komiker och författare Alfred Backa
  Vetenskapskarnevalen i Vasa
  Köpcentrum Rewell
  fredag 17.11 kl. 10.00
 • Diskussion

  Universitetslektor Juha Hartvik (Åbo Akademi), professor Mia Porko-Hudd (Åbo Akademi)
  Åbo Akademi
  Köpcentrum Rewell
  fredag 17.11 kl. 10.30
 • Diskussion

  Professor Mia Porko-Hudd (Åbo Akademi), universitetslektor Stefan Myrskog (Åbo Akademi), universitetslektor Eva Staffans (Åbo Akademi), universitetslärare Lilly Swanljung (Åbo Akademi)
  Åbo Akademi
  Köpcentrum Rewell
  fredag 17.11 kl. 11.00
 • Diskussion

  Projektledare Martta Ylilauri (Vasa universitet), äldre lektor Karina Björninen (Vasa yrkeshögskola), ansvarig handledare Anna-Lena Starck (Mielle ry)
  Vasa universitet
  Köpcentrum Rewell
  fredag 17.11 kl. 11.30
 • Samtal

  Projektledare Sören Mattbäck (Yrkeshögskolan Novia), projektledare Johan Westö (Yrkeshögskolan Novia)
  Yrkeshögskolan Novia
  Köpcentrum Rewell
  fredag 17.11 kl. 12.00
 • Panelsamtal

  Maria Ehrnström-Fuentes (Svenska handelshögskolan), Jörgen Andersson (Savory Institute Nordic Hub), Tero Mustonen (föreningen Lumimuutos Osuuskunta), Pella Thiel (Naturens rättigheter i Sverige)
  Svenska handelshögskolan
  Köpcentrum Rewell
  fredag 17.11 kl. 12.30
 • Presentation

  Forskningsledare Therese Sunngren-Granlund (Yrkeshögskolan Novia), projektledare Malin Winberg (Yrkeshögskolan Novia)
  Yrkeshögskolan Novia
  Köpcentrum Rewell
  fredag 17.11 kl. 13.00
 • Prisutdelning

  Åbo Akademi
  Köpcentrum Rewell
  fredag 17.11 kl. 13.30
 • Presentation

  Projektledare Johan Westö (Yrkeshögskolan Novia)
  Yrkeshögskolan Novia
  Köpcentrum Rewell
  fredag 17.11 kl. 14.00
 • Presentation

  Lektor Dennis Biström (Arcada, Åbo Akademi)
  Arcada
  Köpcentrum Rewell
  fredag 17.11 kl. 14.20
 • Presentation

  Äldre universitetslektor Andreas Lundell (Åbo Akademi)
  Åbo Akademi
  Köpcentrum Rewell
  fredag 17.11 kl. 14.40
 • Keynote

  Professor Alf Rehn (Syddansk Universitet, Odense)
  Vetenskapskarnevalen i Vasa
  Köpcentrum Rewell
  fredag 17.11 kl. 15.00
 • Föreläsning

  TD, specialforskare Katriina Sirviö (Vasa universitet), TD, universitetslektor Teemu Ovaska (Vasa universitet)
  Vasa universitet
  Köpcentrum Rewell
  fredag 17.11 kl. 15.30
 • Presentation

  Doktorand Isla Varpula (Åbo Akademi)
  Åbo Akademi
  Köpcentrum Rewell
  fredag 17.11 kl. 16.00
 • Presentation

  Doktorand Evelina Wilson (Åbo Akademi)
  Åbo Akademi
  Köpcentrum Rewell
  fredag 17.11 kl. 16.20
 • Presentation

  Projektledare Ann-Sofie Silvennoinen (Åbo Akademi)
  Åbo Akademi
  Köpcentrum Rewell
  fredag 17.11 kl. 16.40
 • Diskussion

  Projektledare Sara Kåll-Fröjdö (Yrkeshögskolan Centria), FUI-sakkunnig Maria Hofman-Bergholm (Yrkeshögskolan Centria), projektforskare Nanette Westergård (Yrkeshögskolan Novia), projektforskare Anne Hietanen (Yrkeshögskolan Novia)
  Yrkeshögskolan Novia
  Köpcentrum Rewell
  lördag 18.11 kl. 10.00
 • Panelsamtal

  Professor Viveka Lyberg-Åhlander (Åbo Akademi), doktorand Nadja Bruun (Åbo Akademi), universitetslektor Leena Maria Heikkola (Åbo Akademi), universitetslektor Annette Nylund (Åbo Akademi), universitetslärare Sonja Tuxen Borlaug (Åbo Akademi)
  Åbo Akademi
  Köpcentrum Rewell
  lördag 18.11 kl. 10.30
 • Presentation

  Universitetslektor Johanna Nordmyr (Åbo Akademi), äldre universitetslektor Anna K. Forsman (Åbo Akademi), lektor Anna Widlund (Åbo Akademi)
  Åbo Akademi
  Köpcentrum Rewell
  lördag 18.11 kl. 11.00
 • Samtal

  Överlärare Riku Niemistö (Vasa yrkeshögskola), projektledare Ann Backman (Yrkeshögskolan Novia), projektchef Anna Håkans (Österbottens välfärdsområde), äldre lektor Sanna Saikkonen (Vasa yrkeshögskola)
  Vasa yrkeshögskola
  Köpcentrum Rewell
  lördag 18.11 kl. 11.30
 • Presentation

  Professor emeritus Jukka Kekkonen (Helsingfors universitet)
  Helsingfors universitet
  Köpcentrum Rewell
  lördag 18.11 kl. 12.00
 • Föredrag

  Professor Martin Hårdstedt (Umeå universitet)
  Svenska litteratursällskapet i Finland
  Köpcentrum Rewell
  lördag 18.11 kl. 12.30
 • Föredrag

  Universitetslektor Sanna Lillbroända-Annala (Åbo Akademi)
  Åbo Akademi
  Köpcentrum Rewell
  lördag 18.11 kl. 13.00
 • Presentation

  Ekon.dr Lotta Alhonnoro (Vasa universitet)
  Vasa universitet
  Köpcentrum Rewell
  lördag 18.11 kl. 13.20
 • Föredrag

  Professor Heidi Kuusniemi (Vasa universitet)
  Vasa universitet
  Köpcentrum Rewell
  lördag 18.11 kl. 13.40
 • Keynote

  Enhetschef Hilppa Gregow (Meteorologiska institutet)
  Vetenskapskarnevalen i Vasa
  Köpcentrum Rewell
  lördag 18.11 kl. 14.00
 • Presentation

  Docent Marina Lindell (Åbo Akademi), forskningsassistent Jesper Eklund (Åbo Akademi)
  Åbo Akademi
  Köpcentrum Rewell
  lördag 18.11 kl. 14.30
 • Science Slam

  Doktorand Frida Nyqvist (Svenska handelshögskolan), doktorand Adefunke Koyejo (Åbo universitet), universitetslektor Malin Andtfolk (Åbo Akademi), doktorand Sara Rosenberg (Åbo Akademi), doktorand Ruwang Han (Åbo Akademi), postdoc-forskare Julia Klein (Åbo Akademi), projektforskare Lauri Nyystilä (Vasa universitet), laboratorieingenjör Pauli Valkjärvi (Vasa universitet)
  Vetenskapskarnevalen i Vasa
  Köpcentrum Rewell
  lördag 18.11 kl. 15.00